• Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 3 mùa Vọng năm C
  34
 • Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 3 mùa Vọng năm C

  "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. 
 • Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 2 mùa Vọng năm C
  23
 • Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 2 mùa Vọng năm C

  Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

LIÊN KẾT GIỚI TRẺ