Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 03/2023: Cầu cho các Ki-tô hữu đáp lại những thách đố về mặt đạo đức sinh học

Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 03/2023: Cầu cho các Ki-tô hữu đáp lại những thách đố về mặt đạo đức sinh học

Chúng ta cầu nguyện cho các Ki-tô hữu đang đối diện với những thách đố mới về mặt đạo đức sinh học; xin cho họ tiếp tục bảo vệ phẩm giá của toàn bộ sự sống con người, bằng lời cầu nguyện và hành động.

34
Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 02/2023: Cầu cho các giáo xứ

Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 02/2023: Cầu cho các giáo xứ

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo xứ, biết đặt sự hiệp thông làm trung tâm, để ngày càng trở nên những cộng đoàn đức tin, huynh đệ và mở ra đón tiếp những ai thiếu thốn nhất.

25
Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 01/2023: Cầu cho các nhà giáo dục

Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 01/2023: Cầu cho các nhà giáo dục

Chúng ta hãy cầu nguyện để các nhà giáo dục trở nên chứng nhân đáng tin cậy, biết dạy về tình huynh đệ hơn là óc ganh đua, cũng như biết ưu tiên giúp đỡ những ai nhỏ bé nhất và dễ bị tổn thương nhất.

28
Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 12/2022: Cầu cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận

Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 12/2022: Cầu cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận

Xin cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận, đang dấn thân cho sự phát triển con người; xin cho họ gặp được những thành viên tận tụy với ích chung, và tìm kiếm không ngừng những lối đi mới dẫn đến sự cộng tác quốc tế.

21
Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 11/2022: Cầu cho những trẻ em chịu đau khổ.

Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 11/2022: Cầu cho những trẻ em chịu đau khổ.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những trẻ em đang chịu đau khổ, nhất là những em vô gia cư, mồ côi và là nạn nhân chiến tranh; xin cho các em chắc chắn được hưởng một nền giáo dục và có cơ hội sống trong tình yêu gia đình.

27
Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 10/2022

Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 10/2022

Cầu cho Giáo Hội mở ra với mọi người

79
Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 9/2022

Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 9/2022

Cầu cho việc bãi bỏ án tử hình

78
Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 8/2022

Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 8/2022

Cầu cho những hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ

86
Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 7/2022

Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 7/2022

Cầu cho người cao tuổi

117
Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 6/2022
120
Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 5/2022

Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 5/2022

Cầu cho việc kiện toàn đức tin của người trẻ

96
Ý cầu nguyện tháng 4 của ĐTC: Cầu cho các nhân viên chăm sóc sức khoẻ

Ý cầu nguyện tháng 4 của ĐTC: Cầu cho các nhân viên chăm sóc sức khoẻ

Ngày 5/4/2022 Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng đã công bố video ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 4. Đức Thánh Cha đề cập đến tình hình chăm sóc sức khỏe ở các quốc gia khác nhau và yêu cầu rằng “các nhân viên chăm sóc sức khỏe phục vụ người bệnh và người già, đặc biệt là ở các nước nghèo nhất” có thể “được các chính phủ và cộng đồng địa phương hỗ trợ đầy đủ”.

149

LIÊN KẾT GIỚI TRẺ