• Chia sẻ Lời Chúa - Lễ Chúa Ba Ngôi 2023
    571
  • Chia sẻ Lời Chúa - Lễ Chúa Ba Ngôi 2023

    “Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ”. (Ga 3,17).

LIÊN KẾT GIỚI TRẺ