• Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 3 mùa Vọng năm C
    34
  • Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 3 mùa Vọng năm C

    Lời Chúa: Ông Gioan trả lời mọi người rằng: “Phần tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đầng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Ngườ ...

LIÊN KẾT GIỚI TRẺ