Pano Chúa Nhật II Thường Niên C

Pano Chúa Nhật II Thường Niên C

Pano Chúa Nhật II Thường Niên C

6
Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật II TN C

Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật II TN C

“Ngài bảo gì, thì cứ làm theo”

26
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 2 Thường niên năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 2 Thường niên năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 2 Thường niên năm C

10
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 2 Thường niên năm C

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 2 Thường niên năm C

Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo".

11
Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 2 Thường niên năm C

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 2 Thường niên năm C

“Chúa bảo gì, các anh cứ làm theo” (Ga.2,5).

60
Chia sẻ Lời Chúa – Chúa Nhật Chúa chịu phép rửa – Năm C

Chia sẻ Lời Chúa – Chúa Nhật Chúa chịu phép rửa – Năm C

Chiêm ngắm Đấng Cứu Thế cúi mình chịu phép rửa, chúng ta hiểu được thế nào là tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người: Một tình yêu đến quên bản thân mình, để cùng sống chết với người mình yêu. Một tình yêu sẵn sàng chia sẻ trọn vẹn, một tình yêu chấp nhận cúi xuống để nâng người mình yêu trỗi dậy.

19
Pano Chúa Nhật Chúa chịu phép rửa - Năm C

Pano Chúa Nhật Chúa chịu phép rửa - Năm C

Pano Chúa Nhật Chúa chịu phép rửa - Năm C

23
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa năm C

«Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.»

13
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật Chúa Giêsu chịu phép Rửa năm C

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật Chúa Giêsu chịu phép Rửa năm C

"Con là Con chí ái Ta, kẻ Ta đã sủng mộ"

15
Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa năm C

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa năm C

“Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Ðấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. (Lc 3,16)

25
Pano Chúa Nhật Lễ Hiển Linh - Năm C

Pano Chúa Nhật Lễ Hiển Linh - Năm C

Pano Chúa Nhật Lễ Hiển Linh - Năm C

37
Chia sẻ Lời Chúa – Lễ Hiển Linh – Năm C

Chia sẻ Lời Chúa – Lễ Hiển Linh – Năm C

“Những Ánh sao cuộc đời”

24

LIÊN KẾT GIỚI TRẺ