Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 28 Thường niên năm A

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 28 Thường niên năm A

"Các ngươi gặp bất cứ ai, thì hãy mời vào dự tiệc cưới"

864
Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 28 Thường niên năm A

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 28 Thường niên năm A

“Ðầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.”(Mt 22,10)

497
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 28 Thường niên năm A

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 28 Thường niên năm A

“Vậy các ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới”. (Mt 22,9)

376
Pano Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm A

Pano Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm A

Pano Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm A

390
Pano Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm A

Pano Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm A

Pano Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm A

293
Pano Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm A

Pano Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm A

Pano Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm A

247
Pano Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm A

Pano Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm A

Pano Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm A

254
Pano Chúa Nhật XXIV TN - Năm A

Pano Chúa Nhật XXIV TN - Năm A

Pano Chúa Nhật XXIV TN - Năm A

247
Pano Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm A

Pano Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm A

Pano Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm A

335
Pano Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm A

Pano Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm A

Pano Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm A

131
Pano Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm A

Pano Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm A

Pano Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm A

111
Pano Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm A

Pano Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm A

Pano Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm A

109

LIÊN KẾT GIỚI TRẺ