Pano Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C

Pano Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C

"Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh"

12
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 26 Thường niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 26 Thường niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 26 Thường niên năm C

9
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 26 Thường niên năm C

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 26 Thường niên năm C

“Môsê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin”.

12
Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 26 Thường niên năm C

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 26 Thường niên năm C

"Ông Môsê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin đâu" (Lc 16,31)

25
Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật XXV Thường Niên C
21
Pano Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm C

Pano Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm C

"Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được" (Lc 16, 13)

24
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 25 Thường niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 25 Thường niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 25 Thường niên năm C

15
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 25 Thường niên năm C

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 25 Thường niên năm C

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 25 Thường niên năm C

23
Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 25 Thường niên năm C

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 25 Thường niên năm C

"Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được". (Lc 16,13)

45
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 24 Thường Niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 24 Thường Niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 24 Thường Niên năm C

21

Tin nổi bật

LIÊN KẾT GIỚI TRẺ