Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 25 Thường niên năm A

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 25 Thường niên năm A

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 25 Thường niên năm A

34
Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 25 Thường niên năm A

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 25 Thường niên năm A

“Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao ?”(Mt 20,14)

81
Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật XXIV Thường Niên A

Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật XXIV Thường Niên A

Giới hạn của tha thứ là tha thứ không giới hạn

64
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 24 Thường niên năm A

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 24 Thường niên năm A

“Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”.

48
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 24 Thường niên năm A

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 24 Thường niên năm A

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một”

46
Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 24 Thường niên năm A

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 24 Thường niên năm A

“Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”(Mt 18,21)

57
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 23 Thường niên năm A

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 23 Thường niên năm A

“Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em”.

59
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 23 Thường niên năm A

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 23 Thường niên năm A

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 23 Thường niên năm A

112
Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 23 Thường niên năm A

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 23 Thường niên năm A

“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó” (Mt 18,15)

62
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 22 Thường niên năm A

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 22 Thường niên năm A

“Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo Thầy”

36

Tin nổi bật

LIÊN KẾT GIỚI TRẺ