Pano Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A

Pano Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống

4
Pano Lễ Truyền Tin

Pano Lễ Truyền Tin

Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền

1
Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật thứ V Mùa Chay Năm A

Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật thứ V Mùa Chay Năm A

“Lạy Thầy, nếu Thầy ở đây thì em con không chết” (Ga 11,21; 32).

22
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 5 mùa Chay năm A

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 5 mùa Chay năm A

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.

6
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 5 Mùa Chay năm A

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 5 Mùa Chay năm A

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống”.

6
Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 5 Mùa Chay năm A

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 5 Mùa Chay năm A

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống”. (Ga 11, 25)

77
Chia sẻ Lời Chúa – Lễ Thánh Giuse Bạn trăm năm Đức Maria

Chia sẻ Lời Chúa – Lễ Thánh Giuse Bạn trăm năm Đức Maria

Thánh Giuse - Người gia trưởng mẫu mực

20
Pano Lễ Thánh Giuse - Bạn trăm năm Đức Maria 2023

Pano Lễ Thánh Giuse - Bạn trăm năm Đức Maria 2023

Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy

38
Pano Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A

Pano Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A

Tôi đến thế gian này là để xét xử: Cho người không xem thấy được thấy, kẻ xem thấy lại nên đui mù

19
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 4 Mùa Chay năm A

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 4 Mùa Chay năm A

Đức Giê-su nói: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù”. (Ga 9,39)

16

LIÊN KẾT GIỚI TRẺ