• Giới thiệu Bộ Câu hỏi Ôn tập Giáo lý Thêm Sức GPTB
  669
 • Giới thiệu Bộ Câu hỏi Ôn tập Giáo lý Thêm Sức GPTB

  Kính thưa quý Huynh Trưởng, Giáo lý viên! Thể theo yêu cầu của nhiều giáo xứ cũng như của các học viên về việc Giới hạn Chương trình Ôn Tập Giáo Lý Thêm Sức của GPTB, Ban Mục vụ Giáo lý xin trân trọng ...

 • Giới thiệu Đề Cương Ôn tập Giáo lý Thêm Sức GPTB
  899
 • Giới thiệu Đề Cương Ôn tập Giáo lý Thêm Sức GPTB

  Kính thưa quý Huynh Trưởng, Giáo lý viên! Thể theo yêu cầu của nhiều giáo xứ cũng như của các học viên về việc Giới hạn Chương trình Ôn Tập Giáo Lý Thêm Sức của GPTB, Ban Mục vụ Giáo lý xin trân trọng ...

LIÊN KẾT GIỚI TRẺ