• Phái đoàn Gp. Thái Bình tham dự Đại hội Huynh trưởng Giáo tỉnh Hà Nội “Xuất hành III”
 • Phái đoàn Gp. Thái Bình tham dự Đại hội Huynh trưởng Giáo tỉnh Hà Nội “Xuất hành III”

  Phái đoàn Gp. Thái Bình tham dự Đại hội Huynh trưởng Giáo tỉnh Hà Nội “Xuất hành III”

  Từ chiều ngày 29 đến trưa ngày 30/8/2023 tại Trung Tâm Hành Hương Các Thánh Tử Đạo Sở Kiện-TGP Hà Nội (Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam) đã diễn ra Đại hội Huynh trưởng lần thứ III với chủ đề: “Làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19).

  642
  Liên đoàn TNTT Giuse Khang: Giới thiệu CÁC BƯỚC TỔ CHỨC MỘT BUỔI CHÀO CỜ TẠI XỨ ĐOÀN (Chào cờ CN đầu tháng)

  Liên đoàn TNTT Giuse Khang: Giới thiệu CÁC BƯỚC TỔ CHỨC MỘT BUỔI CHÀO CỜ TẠI XỨ ĐOÀN (Chào cờ CN đầu tháng)

  Liên đoàn TNTT Giuse Khang: Giới thiệu CÁC BƯỚC TỔ CHỨC MỘT BUỔI CHÀO CỜ TẠI XỨ ĐOÀN (Chào cờ CN đầu tháng)

  864
  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Tông đồ Đội Trưởng ngành Nghĩa - Giosue 2

  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Tông đồ Đội Trưởng ngành Nghĩa - Giosue 2

  Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Tông đồ Đội Trưởng ngành Nghĩa - Giosue 2

  428
  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Tông đồ Đội Trưởng ngành Thiếu - Giosue 1

  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Tông đồ Đội Trưởng ngành Thiếu - Giosue 1

  Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Tông đồ Đội Trưởng ngành Thiếu - Giosue 1

  289
  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp II - Tabor 13

  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp II - Tabor 13

  Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp II - Tabor 13

  320
  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 24

  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 24

  Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 24

  268
  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 23

  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 23

  Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 23

  339
  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 22

  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 22

  Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 22

  230
  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 21

  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 21

  Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 21

  243
  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 20

  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 20

  Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 20

  227
  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 19

  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 19

  Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 19

  193
  Liên đoàn TNTT Giuse Khang: Danh sách SMS tham dự Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng TABOR 13

  Liên đoàn TNTT Giuse Khang: Danh sách SMS tham dự Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng TABOR 13

  Liên đoàn TNTT Giuse Khang: Danh sách SMS tham dự Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng TABOR 13

  967

  LIÊN KẾT GIỚI TRẺ