• Phái đoàn Gp. Thái Bình tham dự Đại hội Huynh trưởng Giáo tỉnh Hà Nội “Xuất hành III”
 • Phái đoàn Gp. Thái Bình tham dự Đại hội Huynh trưởng Giáo tỉnh Hà Nội “Xuất hành III”

  Phái đoàn Gp. Thái Bình tham dự Đại hội Huynh trưởng Giáo tỉnh Hà Nội “Xuất hành III”

  Từ chiều ngày 29 đến trưa ngày 30/8/2023 tại Trung Tâm Hành Hương Các Thánh Tử Đạo Sở Kiện-TGP Hà Nội (Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam) đã diễn ra Đại hội Huynh trưởng lần thứ III với chủ đề: “Làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19).

  521
  Liên đoàn TNTT Giuse Khang: Giới thiệu CÁC BƯỚC TỔ CHỨC MỘT BUỔI CHÀO CỜ TẠI XỨ ĐOÀN (Chào cờ CN đầu tháng)

  Liên đoàn TNTT Giuse Khang: Giới thiệu CÁC BƯỚC TỔ CHỨC MỘT BUỔI CHÀO CỜ TẠI XỨ ĐOÀN (Chào cờ CN đầu tháng)

  Liên đoàn TNTT Giuse Khang: Giới thiệu CÁC BƯỚC TỔ CHỨC MỘT BUỔI CHÀO CỜ TẠI XỨ ĐOÀN (Chào cờ CN đầu tháng)

  555
  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Tông đồ Đội Trưởng ngành Nghĩa - Giosue 2

  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Tông đồ Đội Trưởng ngành Nghĩa - Giosue 2

  Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Tông đồ Đội Trưởng ngành Nghĩa - Giosue 2

  307
  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Tông đồ Đội Trưởng ngành Thiếu - Giosue 1

  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Tông đồ Đội Trưởng ngành Thiếu - Giosue 1

  Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Tông đồ Đội Trưởng ngành Thiếu - Giosue 1

  222
  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp II - Tabor 13

  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp II - Tabor 13

  Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp II - Tabor 13

  216
  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 24

  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 24

  Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 24

  194
  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 23

  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 23

  Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 23

  225
  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 22

  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 22

  Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 22

  167
  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 21

  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 21

  Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 21

  171
  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 20

  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 20

  Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 20

  171
  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 19

  Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 19

  Hình ảnh Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I - Horeb 19

  133
  Liên đoàn TNTT Giuse Khang: Danh sách SMS tham dự Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng TABOR 13

  Liên đoàn TNTT Giuse Khang: Danh sách SMS tham dự Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng TABOR 13

  Liên đoàn TNTT Giuse Khang: Danh sách SMS tham dự Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng TABOR 13

  852

  LIÊN KẾT GIỚI TRẺ