Ngày 01/01: Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

Ngày 01/01: Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

Trong ngày đầu năm hôm nay, chúng ta hãy nài xin Mẹ Maria luôn hiện diện để giúp chúng ta như Mẹ đã luôn hiện diện bên Chúa Giêsu và các môn đệ của Người.

17
Ngày 28/12: Các Thánh Anh Hài, Tử vì đạo

Ngày 28/12: Các Thánh Anh Hài, Tử vì đạo

Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!”. (Mt 2, 13).

17
Ngày 27/12: Thánh Gioan, Tông đồ

Ngày 27/12: Thánh Gioan, Tông đồ

“Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin”. (Ga 20,8)

13
Ngày 14/12 - Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ

Ngày 14/12 - Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ

Vào buổi xế chiều của cuộc đời, chúng ta sẽ bị xét xử về Tình yêu.

33
Ngày 13/12 -Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo - Lễ nhớ

Ngày 13/12 -Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo - Lễ nhớ

“Thà mất cả đôi mắt sáng còn hơn là thuộc về người nào đó mà không phải là chúa Giêsu.

49
Ngày 08/12 - Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, LỄ TRỌNG

Ngày 08/12 - Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, LỄ TRỌNG

“Do uy quyền của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, của hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, và của riêng Ta, Ta xác nhận, tuyên ngôn và định tín rằng: Rất Thánh Trinh Nữ Maria từ phút đầu thai đã được gìn giữ Vô nhiễm khỏi mọi vết nhơ nguyên tội, do đặc ân của Thiên Chúa toàn năng, nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, đấng Cứu chuộc nhân thế. Tín lý này đã được Thiên Chúa mạc khải. Do vậy, tất cả mọi tín ...

30
Ngày 07/12 - Thánh Am-rô-xi-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, Lễ nhớ

Ngày 07/12 - Thánh Am-rô-xi-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, Lễ nhớ

Thánh Ambrôsiô là một linh mục và là một giám mục vĩ đại. Thánh nhân đã dành trọn trái tim và năng lực của mình để phục vụ dân Chúa.

32
Ngày 03/12 - Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê linh mục, Bổn Mạng các xứ truyền giáo

Ngày 03/12 - Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê linh mục, Bổn Mạng các xứ truyền giáo

Thánh Phanxicô Xaviê được mệnh danh là Phaolô thế kỷ XVI.Thánh nhân có tinh thần truyền giáo cao độ. Ngài luôn hướng tới Chúa và yêu mến các linh hồn.Phanxicô đi đi mãi tới các nước Châu Á. Ngài đến với Á Châu, đến với những con người chưa biết Chúa.Ngài luôn mang trong mình Ngài hai tình yêu đã nên một:tình yêu Ðức Giêsu Cứu Thế và tình yêu các linh hồn.

21
Ngày 30/11 - Thánh An-rê Tông Đồ

Ngày 30/11 - Thánh An-rê Tông Đồ

Hãy theo tôi, tôi sẽ làm các anh thành các ngư phủ lưới người ta.

27
Ngày 24/11 - Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Ngày 24/11 - Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

"Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, Mùa gặt mai sau khấp khởi mừng" (Tv 125)

28
Ngày 22/11 - Thánh Xê-xi-li-a, Trinh nữ, Tử đạo - Lễ nhớ

Ngày 22/11 - Thánh Xê-xi-li-a, Trinh nữ, Tử đạo - Lễ nhớ

Giáo Hội Chúa Kitô được tô điểm bằng muôn vàn vị thánh. Các thánh là những người đã sống những nhân đức anh hùng, khiến mọi người đều phải công nhận những nét đẹp của các Ngài. Thánh Xê-xi-li-a là một trong muôn vàn thánh đã bảo vệ đức khiết tịnh của mình đến nỗi đã trở nên con người anh hùng, đã hân hoan được phúc tử vì đạo.

27
Ngày 17/11 - Thánh Ê-li-sa-bét Hung-ga-ri

Ngày 17/11 - Thánh Ê-li-sa-bét Hung-ga-ri

Thánh E-li-sa-bét Hung-ga-ri (St. Elisabeth Hungari) - Vị công chúa của nước Hungary này sinh năm 1207. Công chúa kết hôn với Luy, cai trị miền Thuringia, đang khi còn rất trẻ và theo thói thường Ngài lớn lên tại cung điện Thuringia.

39

LIÊN KẾT GIỚI TRẺ