• Giáo xứ Cao Xá: Khai giảng Năm học Giáo lý 2018-2019
    139
  • Giáo xứ Cao Xá: Khai giảng Năm học Giáo lý 2018-2019

    Đúng 19h30 Chúa Nhật (14/10/2018), Cha Phêrô Đinh Văn Hùng cử hành Thánh lễ khai mạc năm học giáo lý của xứ đoàn TNTT Giuse Tuân – Giáo xứ Cao Xá. Hiện diện trong Thánh lễ có quý Sơ, quý Thầy, quý ban ...

LIÊN KẾT GIỚI TRẺ