Ban Giáo lý Đức Tin GPTB - Hân hạnh giới thiệu Bộ Đề thi Giáo lý Thêm Sức - Mã số GL-TS 101

Ban Giáo lý Đức Tin GPTB - Hân hạnh giới thiệu Bộ Đề thi Giáo lý Thêm Sức - Mã số GL-TS 101

Ban Mục vụ Giáo lý Giáo phận Thái Bình hân hạnh giới thiệu Bộ Đề thi Giáo lý Thêm Sức - Mã số GL-TS 101

2389
Ban Giáo lý Đức Tin GPTB - Hân hạnh giới thiệu Bộ Câu hỏi Ôn tập Giáo lý Thêm Sức GPTB

Ban Giáo lý Đức Tin GPTB - Hân hạnh giới thiệu Bộ Câu hỏi Ôn tập Giáo lý Thêm Sức GPTB

Kính thưa quý Huynh Trưởng, Giáo lý viên! Thể theo yêu cầu của nhiều giáo xứ cũng như của các học viên về việc Giới hạn Chương trình Ôn Tập Giáo Lý Thêm Sức của GPTB, Ban Mục vụ Giáo lý xin trân trọng giới thiệu tới quý vị Bộ Câu hỏi Ôn tập Giáo lý Thêm Sức để quý vị tham khảo và hướng dẫn cho học viên. Xin trân trọng cảm ơn.

2298
Ban Giáo lý Đức Tin GPTB - Hân hạnh giới thiệu: Đề Cương Ôn tập Giáo lý Thêm Sức GPTB

Ban Giáo lý Đức Tin GPTB - Hân hạnh giới thiệu: Đề Cương Ôn tập Giáo lý Thêm Sức GPTB

Kính thưa quý Huynh Trưởng, Giáo lý viên! Thể theo yêu cầu của nhiều giáo xứ cũng như của các học viên về việc Giới hạn Chương trình Ôn Tập Giáo Lý Thêm Sức của GPTB, Ban Mục vụ Giáo lý xin trân trọng giới thiệu tới quý vị Đề Cương Ôn tập để quý vị tham khảo và hướng dẫn cho học viên. Xin trân trọng cảm ơn.

2201

LIÊN KẾT GIỚI TRẺ