Các nhân vật nơi Hang đá GS (3)

Các nhân vật nơi Hang đá GS (3)

Các nhân vật nơi Hang đá GS (3)

940
Các nhân vật nơi Hang đá GS (2)

Các nhân vật nơi Hang đá GS (2)

Các nhân vật nơi Hang đá GS (2)

738
Các nhân vật nơi Hang đá GS (1)

Các nhân vật nơi Hang đá GS (1)

Tượng các nhân vật nơi Hang đá GS (1)

784
Tượng các Thiên Thần - Giáng Sinh

Tượng các Thiên Thần - Giáng Sinh

Tượng các Thiên Thần - Giáng Sinh

1577
Tượng Chiên, Bò, Lừa, Lạc đà

Tượng Chiên, Bò, Lừa, Lạc đà

Tượng các con vật: Chiên, Bò, Lừa, Lạc đà

899
Tượng Ba Vua (đứng riêng)

Tượng Ba Vua (đứng riêng)

Tượng Ba Vua (đứng riêng)

1371
Tượng Chúa, Đức Mẹ và T. Giuse

Tượng Chúa, Đức Mẹ và T. Giuse

Tượng Chúa Hài Đồng, Đức Mẹ và Thánh Giuse trong bộ Giáng Sinh

400
Mẫu hang đá Giáng sinh 2

Mẫu hang đá Giáng sinh 2

Mẫu hang đá Giáng sinh 2

638
Tượng Đức Mẹ Sầu bi (2)

Tượng Đức Mẹ Sầu bi (2)

Tượng Đức Mẹ Sầu bi (2)

387
Tượng Đức Mẹ Sầu bi (1)

Tượng Đức Mẹ Sầu bi (1)

Tượng Đức Mẹ Sầu bi (1)

377
Tượng Đức Mẹ nghệ thuật (4)

Tượng Đức Mẹ nghệ thuật (4)

Tượng Đức Mẹ nghệ thuật (4)

421

LIÊN KẾT GIỚI TRẺ