• Suy niệm Đàng Thánh Giá - Thứ Sáu Tuần Thánh - ĐÀNG THÁNH GIÁ NĂM HIỆP HÀNH - 2022
 • Suy niệm Đàng Thánh Giá - Thứ Sáu Tuần Thánh - ĐÀNG THÁNH GIÁ NĂM HIỆP HÀNH - 2022

  Suy niệm Đàng Thánh Giá - Thứ Sáu Tuần Thánh - ĐÀNG THÁNH GIÁ NĂM HIỆP HÀNH - 2022

  Chủ đề: Hướng tới một Hội Thánh Hiệp Hành: Hiệp Thông - Tham Gia - Sứ Vụ

  205
  Những bài hát dùng khi đi Đàng Thánh Giá Tuần Thánh

  Những bài hát dùng khi đi Đàng Thánh Giá Tuần Thánh

  Những bài hát dùng khi đi Đàng Thánh Giá Tuần Thánh

  203
  Suy niệm Đàng Thánh Giá - Thứ Sáu Tuần Thánh - ĐÀNG THÁNH GIÁ NĂM GIA ĐÌNH – 2019

  Suy niệm Đàng Thánh Giá - Thứ Sáu Tuần Thánh - ĐÀNG THÁNH GIÁ NĂM GIA ĐÌNH – 2019

  Chủ đề: ĐỒNG HÀNH VỚI NHỮNG GIA ĐÌNH ĐANG GẶP KHÓ KHĂN

  123
  Suy niệm Đàng Thánh Giá - Thứ Sáu Tuần Thánh - ĐÀNG THÁNH GIÁ NĂM GIA ĐÌNH – 2017

  Suy niệm Đàng Thánh Giá - Thứ Sáu Tuần Thánh - ĐÀNG THÁNH GIÁ NĂM GIA ĐÌNH – 2017

  Chủ đề: CHUẨN BỊ CHO NGƯỜI TRẺ BƯỚC VÀO ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN

  140
  Nghiên cứu phong tục Ngắm của người Công Giáo Việt Nam

  Nghiên cứu phong tục Ngắm của người Công Giáo Việt Nam

  Nhân dịp Mùa Chay, nhiều giáo xứ tổ chức nghi lễ Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu, chúng tôi viết bài này nhằm mục đích giúp các bạn trẻ, nhất là những người ở hải ngoại, biết về một nghi thức phụng vụ đã được Việt hóa ngay từ thời cha Đắc Lộ. Nội dung bài này sẽ tìm hiểu Ngắm là gì? Có bao nhiêu loại Ngắm ? Và cuối cùng là phần nhận xét về phong tục Ngắm.

  107
  Dẫn Chương trình Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh - 2020

  Dẫn Chương trình Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh - 2020

  Dẫn Chương trình Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh - 2020

  276
  Dẫn Chương trình Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh - 2019

  Dẫn Chương trình Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh - 2019

  Dẫn Chương trình Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh - 2019

  237
  Dẫn Chương trình Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh - 2018

  Dẫn Chương trình Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh - 2018

  Dẫn Chương trình Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh - 2018

  185
  Dẫn Chương trình Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh - 2017

  Dẫn Chương trình Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh - 2017

  Dẫn Chương trình Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh - 2017

  240

  Tin nổi bật

  LIÊN KẾT GIỚI TRẺ