• ĐTC bổ nhiệm 3 người nữ vào Bộ Giám mục
    24
  • ĐTC bổ nhiệm 3 người nữ vào Bộ Giám mục

    Ngày 13/7/2022, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ba người nữ, gồm hai nữ tu và một trinh nữ thánh hiến, làm thành viên của Bộ Giám mục, cơ quan sẽ chịu trách nhiệm đánh giá các ứng viên giám mục cho các giáo ...

LIÊN KẾT GIỚI TRẺ