• Pano Chúa Nhật Lễ Lá Năm A
  150
 • Pano Chúa Nhật Lễ Lá Năm A

  Kìa Đức vua của ngươi đang đến với ngươi, hiền hậu ngồi trên lưng lừa, lưng lừa con, là con của một con vật chở đồ
 • Pano Lễ Truyền Tin
  116
 • Pano Lễ Truyền Tin

  Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền
 • Pano Chúa Nhật II Mùa Chay Năm A
  145
 • Pano Chúa Nhật II Mùa Chay Năm A

  Có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người.

LIÊN KẾT GIỚI TRẺ