Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi năm 2020

Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi năm 2020

Ban Tuyển Sinh Ơn Gọi của Hội Dòng nữ Đa Minh Thái Bình tổ chức kỳ tĩnh tâm định hướng và tuyển lựa ơn gọi năm 2020, từ chiều thứ Tư ngày 15/07 đến sáng Chúa nhật ngày 19/07 năm 2020.

187
Dòng Ngôi Lời - Thông báo tuyển sinh năm 2021

Dòng Ngôi Lời - Thông báo tuyển sinh năm 2021

Hằng năm, Tỉnh dòng Ngôi Lời - Giuse Việt Nam tổ chức tuyển sinh với những thông tin và điều kiện...

178
Thư ngỏ của Đức cha Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ: “Đức ái trong đời sống thánh hiến qua đại dịch Covid -19”

Thư ngỏ của Đức cha Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ: “Đức ái trong đời sống thánh hiến qua đại dịch Covid -19”

Thư ngỏ của Đức cha Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ: “Đức ái trong đời sống thánh hiến qua đại dịch Covid -19”

49
Ban Ơn gọi Giáo phận Thái Bình: Thông báo về việc thi tuyển sinh vào lớp Tu sinh Thái Bình, niên khóa 2021 - 2023

Ban Ơn gọi Giáo phận Thái Bình: Thông báo về việc thi tuyển sinh vào lớp Tu sinh Thái Bình, niên khóa 2021 - 2023

Ban Ơn gọi Giáo phận Thái Bình: Thông báo về việc thi tuyển sinh vào lớp Tu sinh Thái Bình, niên khóa 2021 - 2023

65

LIÊN KẾT GIỚI TRẺ