• Thư Mục vụ Mùa Chay 2023 của ĐGM Giáo phận Thái Bình
  • Thư Mục vụ Mùa Chay 2023 của ĐGM Giáo phận Thái Bình

   Với tất cả tâm tình cảm tạ và tri ân Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót ; hòa với tâm tình quý mến trong sự « hiệp thông và yêu thương », tôi xin gửi đến mọi thành phần dân Chúa những tâm tình và lưu tâm mục vụ cho giáo phận.

  Thư Mục vụ Mùa Chay 2023 của ĐGM Giáo phận Thái Bình

  Thư Mục vụ Mùa Chay 2023 của ĐGM Giáo phận Thái Bình

  Với tất cả tâm tình cảm tạ và tri ân Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót ; hòa với tâm tình quý mến trong sự « hiệp thông và yêu thương », tôi xin gửi đến mọi thành phần dân Chúa những tâm tình và lưu tâm mục vụ cho giáo phận.

  408
  Chương trình lễ Khai mạc Công hội Giáo phận Thái Bình

  Chương trình lễ Khai mạc Công hội Giáo phận Thái Bình

  Chương trình của Hội Thánh toàn cầu hướng về Thượng Hội Đồng Thế giới 10/2023 tại Roma, nên các Giáo phận địa phương khắp thế giới đều phải hưởng ứng tổ chức bắt đầu từ 17/10/2021. Tại Việt Nam các Giáo phận sẽ khai mạc vào Chúa Nhật 1 mùa vọng. Riêng với GP.Thái Bình, cấp Giáo phận sẽ khai mạc vào dịp bế mạc tĩnh tâm các linh mục 19/11/2021. Các giáo xứ khai mạc vào Chúa Nhật 1 mùa vọng. Xin quí cha, ...

  565
  GPTB - Thư Ngỏ của Đức Cha Phê-rô: Kêu gọi chia sẻ với anh chị em vùng dịch Covid-19

  GPTB - Thư Ngỏ của Đức Cha Phê-rô: Kêu gọi chia sẻ với anh chị em vùng dịch Covid-19

  Đáp lại thư của Đức Cha chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam, Giáo phận Thái Bình tha thiết kêu mời quí Đấng bậc và anh chị em trong Giáo phận cầu nguyện cho đồng bào tại các nơi dịch bệnh bùng phát nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh, sớm vượt qua cơn dịch bệnh nguy hiểm. Đồng thời thể hiện ...

  795

  LIÊN KẾT GIỚI TRẺ