• Câu 45 -  Linh mục tự sát, được rỗi linh hồn không?
    15
  • Câu 45 - Linh mục tự sát, được rỗi linh hồn không?

    HỎI - Thưa Cha, ở bên Thụy Sĩ có một linh mục mà trước khi làm linh mục ngài đã dính líu với một người bạn về vấn đề liên quan tới homosexual. Sau 10 năm làm cha phó rồi làm cha xứ, ngài bị người ta tố ...

LIÊN KẾT GIỚI TRẺ