Câu chuyện thứ 45 - TÁI THIẾT ĐỀN THỜ THIÊN CHÚA

 • 10/01/2022
 • Sách Khác-gai

  Câu chuyện thứ 45
  TÁI THIẾT ĐỀN THỜ THIÊN CHÚA
  Sách Khác-gai

  Năm thứ hai dưới đời vua Đa-ri-ô, Thiên Chúa phán qua trung gian ngôn sứ Khác-gai, như sau: Dân đó dám nói: "Bây giờ chưa phải là lúc tái thiết Đền Thờ kính Thiên Chúa." Nhưng Thiên Chúa phán: "Bây giờ có phải là lúc để các ngươi trong nhà có gỗ đóng trần, còn Đền Thờ thì lại hoang tàn đổ nát không?"

  Vậy Thiên Chúa các đạo binh phán thế này: Các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi. Các ngươi gieo vãi nhiều, nhưng thu hoạch chẳng bao nhiêu. Các ngươi ăn mà không đủ no, uống không đủ say, mặc không đủ ấm. Đồng lương của người làm thuê lọt qua túi thủng. Thiên Chúa các đạo binh phán thế này: Các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi. Hãy lên núi chặt cây, đưa gỗ về tái thiết Đền Thờ cho Ta. Ta sẽ vui thích và tỏ vinh quang Ta ở đó.

  Các ngươi mong đợi nhiều, nhưng mùa màng chẳng được bao nhiêu. Các ngươi có đem được những thứ đó về nhà, Ta cũng sẽ thổi bay đi hết. Vì Nhà của Ta vẫn còn tan hoang đổ nát, trong khi các ngươi ai nấy bận rộn lo cho nhà riêng của mình. Bởi thế, trời đã không nhỏ sương xuống cho các ngươi và đất cũng không sinh hoa màu. Ta đã khiến cho đất đai, núi non, lúa mì, rượu mới, dầu tươi và tất cả hoa màu ruộng đất cũng như người, đàn vật và mọi công trình vất vả phải héo khô cằn cỗi."

  Bấy giờ, ông Dơ-rúp-ba-ven và tất cả những người còn sót lại trong dân đã vâng nghe tiếng Thiên Chúa, và nghe lời ngôn sứ Khác-gai theo lệnh Thiên Chúa truyền cho ông. Dân tỏ ra kính sợ Thiên Chúa. Ông Khác-gai, sứ giả của Thiên Chúa, đã nói với dân lời nhắn gửi Thiên Chúa như sau: "Chính Ta, Ta sẽ ở với các ngươi" Thiên Chúa tác động thần trí tổng đốc xứ Giu-đa là Dơ-rúp-ba-ven, và thần trí thượng tế Giê-su-a, cũng như thần trí tất cả những người còn sót lại trong dân. Họ đã đến xây Đền Thờ Thiên Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của họ.

  Tháng bảy Thiên Chúa lại phán qua ngôn sứ Khác-gai rằng: "Ai trong các ngươi trong số người còn sót lại đã từng được chứng kiến cảnh rực rỡ vinh quang của Đền Thờ lúc ban đầu? Vậy bây giờ các ngươi thấy Đền Thờ như thế nào? Trước mắt các ngươi, nó chẳng còn là gì nữa sao? Hỡi Dơ-rúp-ba-ven, hãy mạnh bạo lên! Này thượng tế Giê-su-a, mạnh bạo lên nào! Toàn dân trong xứ hãy mạnh bạo lên! Hãy bắt tay vào việc, vì chính Ta ở với các ngươi. Sấm ngôn của Thiên Chúa các đạo binh.

  Chiếu theo lời giao ước với các ngươi lúc các ngươi ra khỏi Ai-cập, thần khí Ta ở giữa các ngươi; các ngươi đừng sợ. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, Ta sẽ làm rung chuyển trời cao, biển khơi và đất liền. Ta sẽ làm cho tất cả các dân tộc phải chấn động và các kho tàng của các dân tộc sẽ đổ về, rồi Ta sẽ làm cho Đền Thờ này rực rỡ vinh quang. Bạc là của Ta, vàng là của Ta - sấm ngôn của Thiên Chúa các đạo binh.

  "Vinh quang của Đền Thờ lúc này sẽ rạng ngời hơn khi trước; tại nơi này Ta sẽ ban tặng bình an". Thiên Chúa các đạo binh phán như thế.

  Nguồn: Thanhlinh.net

  Bài viết liên quan

  LIÊN KẾT GIỚI TRẺ