Ban Giáo lý Đức tin: THÔNG BÁO V/v: Thống nhất độ tuổi Xưng tội Rước lễ lần đầu & Lãnh Bí tích Thêm Sức

 • 02/06/2023
 • Ban Giáo lý Đức tin: THÔNG BÁO V/v: Thống nhất độ tuổi Xưng tội Rước lễ lần đầu & Lãnh Bí tích Thêm Sức

  GIÁO PHẬN THÁI BÌNH

  BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN

  THÔNG BÁO

  V/v: Thống nhất độ tuổi Xưng tội Rước lễ lần đầu & Lãnh Bí tích Thêm Sức

  Kính thưa quý Cha, quý Tu sĩ, quý Huynh trưởng, Giáo lý viên

  Theo hướng dẫn của Đức Cha Đa Minh - Bề trên Giáo phận, sau khi đã tham khảo ý kiến của Ban Tư vấn, để phù hợp giữa việc dạy và học Giáo lý cũng như Chương trình thăng tiến của Phong trào TNTT Việt Nam, trong kỳ tĩnh tâm Linh mục giáo phận tháng 6 năm 2023, Ban Giáo lý đưa ra một vài điểm hầu có thể thống nhất trong toàn giáo phận Thái Bình về độ tuổi Xưng tội - Rước lễ lần đầu và tuổi Lãnh Bí tích Thêm Sức như sau:

  1 - Tuổi Xưng tội & Rước lễ lần đầu: 9 tuổi (hết lớp 3), kết thúc ngành Ấu Nhi – Tốt nghiệp Giáo lý Đến Bàn Tiệc Thánh (Giáo lý cấp I).

  2 - Tuổi lãnh Bí tích Thêm Sức: 12 tuổi (hết lớp 6), kết thúc ngành Thiếu Nhi – Tốt nghiệp Giáo lý Lớn lên trong Chúa Thánh Thần (Giáo lý cấp II).

  3 - Chương trình này sẽ được áp dụng kể từ mùa Hè Năm 2024. Lý do:

  • Để thực hiện đồng loạt trong toàn giáo phận, cần phải có lộ trình từ trước để các giáo xứ có thời gian chuẩn bị.
  • Vào mùa Hè, lúc đó các em mới kết thúc Chương trình văn hóa cũng như Chương trình Giáo lý. Như vậy sẽ thuận tiện hơn cho việc sắp xếp lớp theo độ tuổi.

  4 – Kể từ ngày có Thông Báo này cho đến tháng 6/2024, Chương trình Giáo lý Thêm sức vẫn được áp dụng như những năm trước (về độ tuổi (17 tuổi – hết lớp 11), Đề Cương ôn tập và Câu hỏi thi… dựa theo Tài liệu Giáo lý Hôn Nhân của Giáo phận Thái Bình – Đề Cương và Đề Thi được đăng trong mục Giáo lý tại trang Gioitre-tnttgptb.org).

  5 - Kể từ năm học tới (2024-2025), các em cần có Chứng Chỉ Giáo lý cấp I (Giáo lý Đến Bàn Tiệc Thánh – theo mẫu của giáo phận), mới được học Giáo lý cấp II.

  6 - Cần có Chứng Chỉ Giáo lý cấp II và qua một kỳ thi về Giáo lý Thêm Sức (Do Ban Giáo lý Giáo phận ra đề), các em mới được lãnh Bí Tích Thêm Sức.

  7 - Sau Thêm Sức, các em ở độ tuổi Nghĩa sĩ sẽ học tiếp Giáo lý Sống Đạo. Khi kết thúc Giáo lý Sống Đạo, các em được cấp Chứng Chỉ Giáo lý cấp III.

  8 - Trong những năm tới, các em cần có Chứng Chỉ Giáo lý cấp III (Giáo lý Sống Đạo), mới được học Giáo lý Hôn Nhân (giống như nhiều phận đã và đang áp dụng như: Xuân Lộc, Nha Trang, Ban Mê Thuật, Bùi Chu, Phát Diệm, Hà Tĩnh, Vinh…).

  9 – Thống nhất trong toàn Giáo phận: Học và dạy Giáo lý dựa theo Tài liệu Giáo lý Hồng Ân của Giáo phận Xuân Lộc. Cụ thể như sau:

  • Ngành Chiên Con (4-6 tuổi) – Giáo lý Khai Tâm;
  • Ngành Ấu Nhi (7-9 tuổi) – Giáo lý Đến Bàn Tiệc Thánh (Giáo lý cấp I);
  • Ngành Thiếu Nhi (10-12 tuổi)  – GL Lớn Lên trong Chúa Thánh Thần (Giáo lý cấp II);
  • Ngành Nghĩa sĩ (13-15 tuổi) – Giáo lý Sống Đạo (Giáo lý cấp III);
  • Ngành Hiệp sĩ và Huynh trưởng (16-18 tuổi)  – Giáo lý Huấn luyện Giáo lý viên cấp I, II và III);
  • Giáo lý Dự tòng – Giáo phận Xuân Lộc;
  • Giáo lý Hôn Nhân – UBGL của HĐGM Việt Nam.

                                                            Thái Bình, ngày 02/6/2023

                                                                             BAN GIÁO LÝ

  Bài viết liên quan

  LIÊN KẾT GIỚI TRẺ