Liên đoàn TNTT Giuse Khang: Giới thiệu CÁC BƯỚC TỔ CHỨC MỘT BUỔI CHÀO CỜ TẠI XỨ ĐOÀN (Chào cờ CN đầu tháng)

 • 26/08/2023
 • Liên đoàn TNTT Giuse Khang: Giới thiệu CÁC BƯỚC TỔ CHỨC MỘT BUỔI CHÀO CỜ TẠI XỨ ĐOÀN (Chào cờ CN đầu tháng)

  CÁC BƯỚC TỔ CHỨC MỘT BUỔI CHÀO CỜ TẠI XỨ ĐOÀN

   (Chào cờ trước Thánh Lễ Chúa Nhật đầu tháng)

  1 - Khi các em TNTT đã ổn định chỗ ngồi trong nhà thờ. Tr. Trực: Thiếu nhi – Hy sinh / Hướng tâm – Lên / Xin các đoàn sinh chỉnh đốn trang phục để chuẩn bị bước vào Nghi thức Chào cờ. Thủ lệnh cho các đoàn sinh về tư thế nghỉ.

  2 - Tr. Trực: Chúng con kính mời Cha Tuyên úy, quý Trợ úy và quý Trưởng cùng tiến ra để làm Nghi thức Chào cờ.

  3 – Sau khi quý Cha, quý Trưởng đã ổn định vị trí, Tr. Trực: Xin mời Đội Nghi thức vào vị trí.

  4 – Đội Nghi thức gồm 1 người cầm cờ Xứ đoàn (lá cờ đã được cuộn từ trước) và 2 người hộ cờ tiến ra giữa lòng Nhà thờ. Người cầm cờ dừng lại ở giữa Nhà thờ. 2 người hộ cờ bước lên quá đầu lá cờ 2 bước. Người bên trái hô đủ để hai người nghe thấy: Đằng sau … Quay.

  Khi Đội Nghi thức đã ở tư thế sẵn sàng, Tr. Trực hô chào cờ:

   • Cách 1: Tên Xứ đoàn: Giuse Khang–Anh dũng/ Chào cờ - Chào
   • Cách 2: Nghi thức chào cờ bắt đầu/ Chào cờ - Chào
   • Cách 3: Thiếu nhi – Hy sinh / Chào cờ - Chào
   • Cách 4: Toàn đoàn chú ý: Chào cờ - Chào

  5 – Hô “Thôi” (Sau khi cờ được xả ra hết)

  6 - Bắt câu cuối của bài “Thiếu Nhi tân hành ca” – “Tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ mọi nơi” hoặc có thể đệm đàn câu cuối bài hát, cũng có thể mở nhạc beat của bài hát này để cả cộng đoàn cùng hát.

  7 – Khi kết bài, Tr. Trực: Nghi thức Chào cờ đã xong, kính mời Cha Tuyên úy, quý Trợ úy và quý Trưởng hướng về Đoàn sinh. Mời Đội Nghi thức trở về vị trí.

  8 - Đội Nghi thức tiến về nơi để cắm cờ Xứ đoàn (thường là ở bên cạnh cung thánh). Sau khi cắm lá cờ vào chân đế, người cầm cờ lùi lại 2 bước. Người đứng bên trái đội hình hô: Chào cờ - Chào/ Thôi. Bên trái… quay./ Đằng trước – Bước. Vòng theo chiều ngược kim đồng hồ để về vị trí.

  9 – Tr. Trực: Chúng con kính mời cha Tuyên úy nói “Câu chuyện dưới cờ” và công bố Ý lực sống trong tháng.

  10 – (Sau Thánh hóa đầu giờ) Tr. Trực: Chúng con xin cảm ơn Cha Tuyên úy về những lời huấn đức qua Ý lực sống vừa rồi. Xin các Đoàn sinh cùng cảm ơn Cha bằng một tràng pháo tay.

  11 – Tr. Trực: Giờ đây, xin kính mời Trưởng (Giuse, Gioan…) lên đánh giá về phần Thi đua – Khen thưởng trong tháng vừa qua.

  12 – Trưởng … trong Ban Thi đua – Khen thưởng tiến lên phía trước chào Cha Tuyên úy. Sau đó, công bố kết quả và mời các Đội Trưởng lần lượt tiến lên nhận Tua danh dự. (phát biểu tổng kết ngắn gọn).

  13 – Các Đội được nhận Tua danh dự:

   • Khi nghe Trưởng xướng tên đội của mình, các Đội Trưởng tiến lên trước mặt cha Tuyên úy / Đội Trưởng đi đầu hô cả đội chào Cha Tuyên úy /
   • Sau khi Cha chào lại, Đội Trưởng đi đầu tiếp tục hô: “Lên cờ” (Tay phải cầm ở giữa cán cờ đưa lên thẳng trước mặt, từ từ hạ xuống ngang vai. Tay trái úp, cầm cán cờ sát nách)/
   • Cha Tuyên úy lần lượt gắn tua cho các đội/
   • Gắn xong, Đội Trưởng hạ cờ/
   • Sau khi các cờ đã được gắn tua xong, đội Trưởng đi đầu hô cả đội chào Cha Tuyên úy /
   • Đằng sau quay/ Chào cộng đoàn/ Bên trái quay/ Đằng trước… bước (Vòng theo chiều ngược kim đồng hồ để trở về hàng).
   • Trong lúc Cha Tuyên úy gắn tua cho các đội trưởng, cộng đoàn hát: “Tua gắn cờ, cờ gắn tua”; “Hoan hô đội này một cái”; “Chúc mừng, xin chúc mừng”…

  (Tua xanh lá: Phụng vụ/ Tua xanh biển: Sinh hoạt/ Tua Vàng: Học tập/ Tua đỏ: Tinh thần hy sinh.)

  14 – Đội được nhận cờ Danh Dự.

  • Đội Trưởng dẫn cả đội cùng chạy vòng đằng sau đội hình, tiến lên trước mặt cha Tuyên úy (đứng cách xa 3 bước).
  • Đội Trưởng hô cả đội chào/ Hô Thôi/
  • Đội Trưởng tách hàng, chạy đến trước mặt cha Tuyên úy/ Chào/ Lên cờ (Tay phải cầm ở giữa cán cờ đưa lên thẳng trước mặt, từ từ hạ xuống ngang vai. Tay trái úp, cầm cán cờ sát nách) /
  • Sau khi Cha buộc cờ Danh Dự xong, Đội Trưởng hạ cờ / Chào Cha / Trở về vị trí/ Hô cả đội chào Cha/
  • Đằng sau quay/ Hô cả đội chào cộng đoàn/
  • Bên trái quay/ Đằng trước… bước (Vòng theo chiều ngược kim đồng hồ để trở về hàng).
  • Trong lúc Cha Tuyên úy gắn Cờ Danh Dự cho đội trưởng, cộng đoàn hát: “Hoan hô đội này một cái”; “Chúc mừng, xin chúc mừng”…

  15 – Tr. Trực: Nghi thức Chào cờ đã xong, giờ đây, chúng con kính mời quý Cha Tuyên úy, quý Trợ úy, quý Trưởng và cộng đoàn cùng bước vào Thánh lễ. Kính mời cộng đoàn đứng. Mời ca đoàn hát Ca Nhập lễ.

  Lưu ý:

  Nếu Cha Tuyên úy chưa chuẩn bị sẵn sàng hoặc Thánh lễ do một cha khách dâng, có thể bỏ qua các số 9 và 10.

  LIÊN ĐOÀN TNTT GIUSE KHANG

  Bài viết liên quan

  LIÊN KẾT GIỚI TRẺ