Chương trình "Em vui học Thánh Kinh" - Số 10: Các nhân vật từ 46 - 50

 • 26/11/2021
 • Xin chào tất cả các em. Tuần này, Ban Mục vụ Giáo lý tiếp tục gửi tới các em câu hỏi về 5 nhân vật tiếp theo trong Kinh Thánh Cựu Ước. Hy vọng, những câu hỏi này không quá khó đối với các em. Nhưng trước khi bắt đầu, các em vui lòng giành chút thời giờ để đọc kỹ thể lệ cuộc chơi nhé. Chúc các em vừa học lại vừa chơi trong niềm vui của Chúa Giê-su Thánh Thể.

      GIÁO PHẬN THÁI BÌNH

      BAN MỤC VỤ GIÁO LÝ

                   —{–

  CHƯƠNG TRÌNH “EM VUI HỌC THÁNH KINH”

  PHẦN I

  TÌM HIỂU THÁNH KINH QUA CÁC NHÂN VẬT

  TRONG CỰU ƯỚC

  “NGÀI LÀ AI ?”

  —{–

  CÁCH THỨC VÀ THỂ LỆ CUỘC CHƠI

  1. Mỗi nhân vật, chương trình sẽ đưa ra 5 dữ kiện, từ khó đến dễ. Các bạn nhớ là : từ KHÓ đến DỄ. Thế mới «độc» chứ !
  2. Sau mỗi dữ kiện, người chơi sẽ có 10 giây để suy nghĩ và đưa ra câu trả lời.
  3. Dữ kiện 1: nếu trả lời đúng sẽ được 100 điểm. (Nếu hết 10 giây, không trả lời được, sẽ sang dữ kiện 2)
  4. Dữ kiện 2: nếu trả lời đúng sẽ được 80 điểm. (Nếu hết 10 giây, không trả lời được, sẽ sang dữ kiện 3)
  5. Dữ kiện 3: nếu trả lời đúng sẽ được 60 điểm. (Nếu hết 10 giây, không trả lời được, sẽ sang dữ kiện 4)
  6. Dữ kiện 4: nếu trả lời đúng sẽ được 40 điểm. (Nếu hết 10 giây, không trả lời được, sẽ sang dữ kiện 5)
  7. Dữ kiện 5: nếu trả lời đúng sẽ được 20 điểm. (Nếu hết 10 giây, vẫn không có câu trả lời, thì sẽ…sẽ… sang nhân vật tiếp theo)

  Lưu ý:

  • Trong trường hợp các bạn chơi theo nhóm. Nếu bạn thứ nhất trả lời sai, người chơi tiếp theo sẽ giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông, hoặc giơ tay. Nếu người thứ 2 trả lời đúng Dữ kiện này, họ sẽ được 90 điểm (tức là trừ đi 10 điểm so với người có quyền ưu tiên). Nếu tiếp tục sai, giành quyền trả lời cho người thứ 3. Người này trả lời đúng sẽ được 80 điểm. Người thứ 3 vẫn tiếp tục sai, thì bỏ qua dữ diện thứ 1, đọc sang dữ kiện thứ 2.
  • Dù chơi theo nhóm bạn hay chỉ chơi một mình, các bạn đều cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra câu trả lời. Nếu không, các bạn sẽ mất quyền trả lời, trong trường hợp chơi theo nhóm, hoặc trả lời “bừa” sẽ không luyện được tính cẩn trọng, trong trường hợp chơi một mình.
  • Các bạn đọc đến Dữ kiện thứ mấy là biết được đáp án chính xác, các bạn hãy ghi lại để tự tính điểm cho mình.

  Ví dụ:

  • Nhân vật 1: Đến Dữ kiện 3, tôi đưa ra đáp án. Tôi được 60 điểm.
  • Nhân vật 2: Đến Dữ kiện 5, tôi đưa ra đáp án. Tôi được 20 điểm…)

  Mỗi Dữ kiện chỉ có 10 giây để suy nghĩ. Hết 10 giây, các bạn phải chuyển sang Dữ kiện tiếp theo.

  BAN MỤC VỤ GIÁO LÝ

  Đáp án 5 nhân vật từ số 41 đến 45:

  41 - Ngôn sứ A-mốt

  42 - Ngôn sứ Hô-sê

  43 - Ngôn sứ I-sai-a

  44 - Ngôn sứ Mi-kha

  45 - Ngôn sứ Giê-rê-mi-a

  PHẦN I

  TÌM HIỂU THÁNH KINH QUA CÁC NHÂN VẬT TRONG CỰU ƯỚC

  —{–

  Nhân vật 46

  Dữ kiện 1: Ông là một ngôn sứ, hoạt động vào khoảng những năm 640-630 tCN.

  Dữ kiện 2: Ông có công dọn đường cho cuộc cải tổ của vua Giô-si-gia (640-609 tCN)

  Dữ kiện 3: Ông nói về “ngày của Gia-vê” như một ngày đáng sợ, khi Chúa đến xét xử và phạt tội.

  Dữ kiện 4: Cũng trong các sứ điệp của ông, những “người nghèo của Gia-vê”, những người thấp cổ bé miệng, không ai bênh đỡ, lại được Thiên Chúa yêu thương cách riêng.

  Dữ kiện 5: Lời sấm của ông được trích đọc trong phụng vụ ngày lễ Đức Mẹ đi thăm viếng bà Ê-li-sa-bét, trong đó có đoạn: “Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on, hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy nức lòng phấn khởi”. (Xp 3,14)

  Nhân vật 47

  Dữ kiện 1: Ông là vị ngôn sứ hoạt động sau thời của ngôn sứ Na-khum và đồng thời với Giê-rê-mi-a, tức là vào khoảng năm 600 tCN.

  Dữ kiện 2: Trước sự tung hoành của kẻ cường bạo, ngôn sứ đã thắc mắc với Thiên Chúa: Ngài công bình, tại sao lại để một dân độc ác đè nén dân yếu hơn?

  Dữ kiện 3: Câu trả lời của Thiên Chúa với ông là: Sau cùng, người công chính sẽ được sống nhờ sự trung tín của mình.

  Dữ kiện 4: Chương cuối trong sách ngôn sứ của ông là một bài ca nói về việc Thiên Chúa xuất hiện để xét xử kẻ ác.

  Dữ kiện 5: Lời cầu nguyện của ông đã trở nên rất quen thuộc, được trích đọc trong Các Giờ Kinh Phụng Vụ như sau: “Lạy Đức Chúa, con đã nghe truyền tụng về Ngài, công trình Ngài, lạy Đức Chúa, lòng con kính sợ! Qua mọi thời, xin cho tái diễn công trình ấy. Qua mọi thời, xin làm cho thiên hạ được tường! Trong cơn thịnh nộ, xin Ngài nhớ xót thương”. (Kb 3,2)

  Nhân vật 48

  Dữ kiện 1: Ông thuộc dòng dõi tư tế của đền thờ Giê-ru-sa-lem.

  Dữ kiện 2: Có người cho rằng, ông bị đưa sang Ba-by-lon trong đợt lưu đày đầu tiên của vương quốc Giu-đa (năm 597 tCN)

  Dữ kiện 3: Ông làm nhiều hành động tượng trưng kỳ quặc để chỉ việc Giê-ru-sa-lem sẽ bị bao vây và bị phá hủy.

  Dữ kiện 4: Sứ điệp nổi bật của ông nói về Thiên Chúa như một Đấng siêu việt. Tội lỗi của Ít-ra-en dẫn đến hình phạt, nhưng Thiên Chúa sẽ cho đất nước được hồi phục trong tương lai.“Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt”. (Ed 36,26)

  Dữ kiện 5: Ông từng thị kiến thấy một thung lũng đầy những xương khô. Theo lệnh của Thiên Chúa, ông truyền cho thần khí thổi đến, làm cho những bộ xương khô đó nhập lại với nhau và sống lại thành một đoàn quân đông đảo. Thị kiến này muốn nói về sự phục hưng của Ít-ra-en.

  Nhân vật 49

  Dữ kiện 1: Ông sống và hoạt động cùng thời với ngôn sứ Khác-gai (tk VI tCN)

  Dữ kiện 2: Trong sứ điệp của ông, ông đề cao đền thờ là nơi Chúa ngự, để biểu lộ vinh quang của Ngài.

  Dữ kiện 3: Lời sấm của ông: “Ta sẽ đánh mục tử và đoàn chiên tan tác” (x.Dcr 13,7) ). Điều này được ứng nghiệm trong cuộc khổ nạn của Đức Giê-su.

  Dữ kiện 4: Một lời sấm khác của ông cũng ám chỉ đến cái chết của Đức Giê-su được Phụng vụ đọc trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh như sau: “Chúng (dân thành Giê-ru-sa-lem) sẽ ngước nhìn lên Ta. Chúng  sẽ khóc than Đấng chúng đã đâm thâu, như người ta khóc than đứa con một”. (x.Dcr 12,10 )

  Dữ kiện 5: Ông là tác giả của lời sấm rất quen thuộc vẫn được đọc trong phụng vụ Chúa Nhật Lễ Lá: “Nào thiếu nữ Xi-on, hãy vui mừng hoan hỷ ! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy vui sướng reo hò ! Vì kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi: Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ”. (Dcr 9,9)

  Nhân vật 50

  Dữ kiện 1: Ông là một ngôn sứ, hoạt động vào khoảng năm 450 tCN.

  Dữ kiện 2: Khi đó, đền thờ đã được tái thiết, nhưng trong việc tế tự và đời sống luân lý có những lệch lạc, nên ông đã đứng ra cảnh cáo dân.

  Dữ kiện 3: Sứ điệp của ông chủ yếu nhắm đến: Việc tế tự phải xứng đáng, phải nói lên lòng thành đối với Đức Chúa, chứ không phải chỉ dâng lên Chúa những con vật què quặt và bệnh hoạn.

  Dữ kiện 4: Ông cũng loan báo rằng: Hôn nhân là hình ảnh của minh ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài, vì thế, phải tránh hôn nhân với người ngoại và không được phép li dị.

  Dữ kiện 5: Sau cùng, ông nói đến việc Gia-vê xét xử. Ngài sẽ sai sứ giả đi trước mở đường, đó chính là ngôn sứ Ê-li-a.

  Ban Mục Vụ Giáo lý GPTB

  (Note: Phần Đáp án, chúng tôi sẽ phổ biến ở lần tới nha!)

  Bài viết liên quan

  LIÊN KẾT GIỚI TRẺ