Chương trình "Em vui học Thánh Kinh" - Số 15: Các nhân vật từ 76 - 80

 • 09/01/2022
 • Xin chào tất cả các em. Tuần này, Ban Mục vụ Giáo lý tiếp tục gửi tới các em câu hỏi về 5 nhân vật tiếp theo trong Kinh Thánh Tân Ước. Nhưng trước khi bắt đầu, các em vui lòng giành chút thời giờ để đọc kỹ thể lệ cuộc chơi nhé. Chúc các em vừa học lại vừa chơi trong niềm vui của Chúa Giê-su Thánh Thể.

      GIÁO PHẬN THÁI BÌNH

      BAN MỤC VỤ GIÁO LÝ

                   —{–

  CHƯƠNG TRÌNH “EM VUI HỌC THÁNH KINH”

  PHẦN II

  TÌM HIỂU THÁNH KINH QUA CÁC NHÂN VẬT

  TRONG TÂN ƯỚC

  “NGÀI LÀ AI ?”

  —{–

  CÁCH THỨC VÀ THỂ LỆ CUỘC CHƠI

  1. Mỗi nhân vật, chương trình sẽ đưa ra 5 dữ kiện, từ khó đến dễ. Các bạn nhớ là : từ KHÓ đến DỄ. Thế mới «độc» chứ !
  2. Sau mỗi dữ kiện, người chơi sẽ có 10 giây để suy nghĩ và đưa ra câu trả lời.
  3. Dữ kiện 1: nếu trả lời đúng sẽ được 100 điểm. (Nếu hết 10 giây, không trả lời được, sẽ sang dữ kiện 2)
  4. Dữ kiện 2: nếu trả lời đúng sẽ được 80 điểm. (Nếu hết 10 giây, không trả lời được, sẽ sang dữ kiện 3)
  5. Dữ kiện 3: nếu trả lời đúng sẽ được 60 điểm. (Nếu hết 10 giây, không trả lời được, sẽ sang dữ kiện 4)
  6. Dữ kiện 4: nếu trả lời đúng sẽ được 40 điểm. (Nếu hết 10 giây, không trả lời được, sẽ sang dữ kiện 5)
  7. Dữ kiện 5: nếu trả lời đúng sẽ được 20 điểm. (Nếu hết 10 giây, vẫn không có câu trả lời, thì sẽ…sẽ… sang nhân vật tiếp theo)

  Lưu ý:

  • Trong trường hợp các bạn chơi theo nhóm. Nếu bạn thứ nhất trả lời sai, người chơi tiếp theo sẽ giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông, hoặc giơ tay. Nếu người thứ 2 trả lời đúng Dữ kiện này, họ sẽ được 90 điểm (tức là trừ đi 10 điểm so với người có quyền ưu tiên). Nếu tiếp tục sai, giành quyền trả lời cho người thứ 3. Người này trả lời đúng sẽ được 80 điểm. Người thứ 3 vẫn tiếp tục sai, thì bỏ qua dữ diện thứ 1, đọc sang dữ kiện thứ 2.
  • Dù chơi theo nhóm bạn hay chỉ chơi một mình, các bạn đều cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra câu trả lời. Nếu không, các bạn sẽ mất quyền trả lời, trong trường hợp chơi theo nhóm, hoặc trả lời “bừa” sẽ không luyện được tính cẩn trọng, trong trường hợp chơi một mình.
  • Các bạn đọc đến Dữ kiện thứ mấy là biết được đáp án chính xác, các bạn hãy ghi lại để tự tính điểm cho mình.

  Ví dụ:

  • Nhân vật 1: Đến Dữ kiện 3, tôi đưa ra đáp án. Tôi được 60 điểm.
  • Nhân vật 2: Đến Dữ kiện 5, tôi đưa ra đáp án. Tôi được 20 điểm…)

  Mỗi Dữ kiện chỉ có 10 giây để suy nghĩ. Hết 10 giây, các bạn phải chuyển sang Dữ kiện tiếp theo.

  BAN MỤC VỤ GIÁO LÝ

  Đáp án 5 nhân vật từ số 71 đến 75:

  71 - Thánh Phê-rô

  72 - Thánh An-rê

  73 - Thánh Gia-cô-bê (tiền)

  74 - Thánh Gio-an

  75 - Thánh Phi-lip-phê 

  Nhân vật 76

  Dữ kiện 1: Ông là một trong 12 Tông Đồ của Đức Giê-su.

  Dữ kiện 2: Ông sinh vào đầu thế kỷ thứ nhất tại Ca-na, miền Ga-li-lê.

  Dữ kiện 3: Ông đã được phúc Tử đạo tại Ác-mê-ni-a với việc bị lột da và bị đóng đinh ngược trên Thập Giá.

  Dữ kiện 4: Theo Tin Mừng Gio-an, ông được Phi-lip-phê dẫn tới giới thiệu với Đức Giê-su. Đức Giê-su đã nói về ông rằng: “Đây đích thực là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối”. (Ga 1,47)

  Dữ kiện 5: Sau khi được Đức Giê-su nói về mình, ông đã thân thưa với Chúa: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!". (Ga 1, 49)

  Nhân vật 77

  Dữ kiện 1: Ông là một trong 12 Tông Đồ của Đức Giê-su.

  Dữ kiện 2: Ông quê ở Ca-phác-na-um, một thành nằm ở phía bắc biển hồ Ga-li-lê.

  Dữ kiện 3: Sau khi đi theo Chúa, ông đã bày tỏ niềm vui bằng việc mở tiệc chiêu đãi Đức Giê-su cùng bạn bè.

  Dữ kiện 4: Trước khi theo Đức Giê-su, ông từng bị người đồng bào của mình kinh thường, vì ông làm nghề thu thuế.

  Dữ kiện 5: Ông là tác giả của cuốn Tin Mừng thứ nhất.

  Nhân vật 78

  Dữ kiện 1: Ông là một trong 12 Tông Đồ của Đức Giê-su.

  Dữ kiện 2: Ông là người đã thưa với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?”(Ga 14,5)

  Dữ kiện 3: Khi biết Đức Giê-su quyết định đi lên Giê-ru-sa-lem để chịu chết, ông đã đứng ra nói với các Tông Đồ khác: “Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy!“ (Ga 11,16)

  Dữ kiện 4: Ông còn có tên gọi khác là Đi-đi-mô.

  Dữ kiện 5: Ông là người đã vắng mặt trong lần Đức Giê-su Phục Sinh hiện đến với các Tông Đồ.

  Nhân vật 79

  Dữ kiện 1: Ông là một trong 12 Tông Đồ của Đức Giê-su.

  Dữ kiện 2: Trong Giáo Hội Công giáo Rô-ma, ông là Quan thầy của những người trong trường hợp tuyệt vọng và hoàn cảnh nguy nan.

  Dữ kiện 3: Ông là con của Gia-cô-bê, và là người họ hàng với Đức Giê-su.

  Dữ kiện 4: Sau khi được ơn Chúa thôi thúc, ông cùng với Tông Đồ Si-mon đi sang Ba Tư. Chính tại nơi đây mà các ngài được diễm phúc lãnh nhận cái chết để tôn vinh Ðức Ki-tô như các anh em Tông Đồ khác.

  Dữ kiện 5: Ông còn có biệt danh là Ta-đê-ô.

  Nhân vật 80

  Dữ kiện 1: Ông là một trong 12 Tông Đồ của Đức Giê-su.

  Dữ kiện 2: Trước khi các Tông Đồ tản mác mỗi người một nơi, thì họ chỉ định ông làm Giám mục Giê-ru-sa-lem.

  Dữ kiện 3: Ông là linh hồn của cộng đoàn Giê-ru-sa-lem. Vì ông đã làm cho nhiều người trở lại với Đức Giê-su nên bị bản án ném đá.

  Dữ kiện 4: Ông đã chịu tử đạo đang khi quỳ gối cầu nguyện cho tên lý hình đang kết thúc đời ông bằng một thanh sắt giáng xuống trên người, trong thời điểm mừng lễ Vượt Qua.

  Dữ kiện 5: Ông là con của ông An-phê. Tên của ông trùng với tên của một vị Tông Đồ khác là anh em của Gio-an.

   

  Ban Mục Vụ Giáo lý GPTB

  (Note: Phần Đáp án, chúng tôi sẽ phổ biến ở lần tới nha!)

  Bài viết liên quan

  LIÊN KẾT GIỚI TRẺ