Giới trẻ Giáo họ Bình Minh mừng kính Thánh Quan Thầy Giu-đa Tông Đồ

 • 12/11/2021
 • Ngày 28.10.2021, Giới trẻ Giáo họ Bình Minh, Giáo xứ Minh Nghĩa, Giáo phận Thái Bình đã quy tụ tại Thánh Đường thân thương của mình để cùng nhau mừng lễ kính thánh bổn mạng Giu-đa Tông Đồ.

  Thánh l đưc din ra vào lúc 9g00, do cha Au-gút-ti-nô Phạm Quang Tường - Chánh x Giáo x Lương Đin ch tế. Hip dâng vi ngài có Cha x Phê-rô Vê-rô-na Trần Văn Cẩm, Cha quý hương Giu-se Phạm Văn Thỏa, Cha qun nhim Giáo x Thc Thin Giu-se Trần Xuân Ứng, Cha chánh x Cao Bình Giu-se Mai Văn Hoàn, SDD., cộng đoàn sở tại, và đặc biệt là các bạn giới trẻ trong Giáo họ.

  M đu Thánh L, Cha ch tế đã vui mng gi ti cng đoàn, cách riêng là các bn tr li chúc mng nhân ngày l Bn mng. Cha đã tng có thi gian coi sóc Giáo h trong vai trò ch chăn, đã biết rõ từng người trong Họ, nên ln này trở li đây, Cha rt ngc nhiên và vui mng vì s trưng thành ca ban gii tr qua nhng đóng góp ngày càng ln trong sự thăng tiến ca Giáo h.

  Chia s li Chúa trong thánh l hôm nay Cha Giu-se Mai Văn Hoàn, SDD. đã giúp cng đoàn và các bn tr tìm hiu sâu hơn v hai thánh Si-mon và Giu-đa. Cha cho biết, Kinh Thánh không nói nhiều về các ngài. Chúng ta chỉ được biết các ngài thuộc nhóm Mười Hai, và là anh em với Chúa Giê-su (Mc 6,3). Còn một số sử liệu khác có nói về các ngài nhưng không đáng tin cậy. Cha mời gọi mọi người, cách riêng là các bạn giới trẻ, noi gương thánh Si-mon và Giu-đa, hăng say ra đi loan báo Tin Mừng Chúa Giê-su, và trở nên những viên đã sống động xây lên ngôi đền thờ của Chúa.

  Kết thúc thánh l, mt anh đi din cho các bn giới tr trong Giáo họ có đôi li tri ân đến quý cha và cng đoàn.

  MB.

  Bài viết liên quan

  LIÊN KẾT GIỚI TRẺ