Danh sách thuyên chuyển linh mục Giáo phận Thái Bình năm 2023

 • 06/05/2023
 • Sáng ngày 04 tháng 5 năm 2023, nhân dịp tĩnh tâm đầu tháng 5 của linh mục đoàn giáo phận, Đức Cha Đa-minh Đặng văn Cầu, Giám Mục chính tòa giáo phận đã công bố danh sách thuyên chuyển quý cha. Xin quý anh chị em cầu nguyện cho Giáo phận, cho Đức Cha Đa-minh, cho quý cha được bình an, mạnh khỏe để luôn có được tình yêu và sự nhiệt huyết phục vụ cộng đoàn dân Chúa giáo phận như lòng Chúa và Giáo Hội mong muốn.

  THÔNG BÁO THUYÊN CHUYỂN

  LINH MỤC GIÁO PHẬN THÁI BÌNH 2023

  1. Các cha chuyển xứ

  stt

  Tên thánh và họ tên

  Giáo xứ cũ

  Giáo xứ mới

  CHA GIOANB. ĐỖ BÁ DƯƠNG

  Việt Yên

  Ngọc Đồng

  CHA GIUSE NGUYỄN VĂN TUYÊN

  Hưng Yên

  Chính tòa

  CHA ĐAMINH BÙI THẾ TRUYỀN

  Bồng Tiên

  Trung Đồng

  CHA ĐAMINH TRẦN VĂN THỨC

  Sài Quất

  Cao Xá

  CHA ĐAMINH NGUYỄN VĂN QUÁT

  Giáo Nghĩa

  Thân Thượng

  CHA GIUSE BÙI VĂN PHƯƠNG

  An Lạc

  Tòa Giám mục

  CHA GIUSE TRỊNH TIẾN THÀNH

  Chính Tòa

  Hưng Yên

  CHA GIUSE NGUYỄN THUÂN

  Hà Xá

  Đông Khê

  CHA AUGUSTINO ĐỖ DUY ĐẠI

  Đại Chủng viện

  Hà Xá

  CHA GIUSE NGUYỄN ĐÌNH HUYNH

  Văn Lăng

  Sa Cát

  CHA PHÊ-RÔ ĐINH VĂN HÙNG

  Cao Xá

  Quỳnh Lang

  CHA PHERO NGUYỄN ĐÌNH TÂN

  Quỳnh Lang

  Việt Yên

  CHA GIUSE PHẠM VĂN THIỆN

  Ngọc Đồng

  Bồng Tiên

  CHA FX. ĐINH VĂN TRÍ

  Thân Thượng

  Giáo Nghĩa

  CHA AN-TÔN TÔ DUY LÂM

  Khúc Mai

  Ngọc Châu

  CHA ĐAMINH NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG

  Thuần Túy

  Ngô Xá

  CHA VINH SƠN PHẠM VĂN SƠN

  Nguyệt Lãng

  Thuận nghiệp

  CHA PHÊ-RÔ TRẦN XUÂN ỨNG

  Ngọc Châu

  Chấp Trung

  CHA GIUSE NGUYỄN CAO HUẤN (OP)

  Dòng Op

  Cát Đàm

  CHA GIUSE BÙI VĂN ĐÌNH (LCTX)

  LCTX

  An Lạc

  1. Các cha quản nhiệm

   

  Stt

  Tên thánh và họ tên

  Nơi/giáo xứ cũ

  Nơi/giáo xứ mới

  CHA PHÊ-RÔ NGUYỄN VĂN LUẬN

  Thánh Tâm

  Lai ổn

  CHA PHÊ-RÔ NGUYỄN HỮU PHƯỚC

  Ngọc Đồng

  Sài Quất

  CHA PHÊ-RÔ NGUYỄN ĐÌNH LAM

  TGM

  Đại Hội

  CHA VINH-SƠN GIANG VĂN KHIÊM

  TGM

  Lực Điền

  CHA HIER. NGUYỄN VĂN ANH (VĨNH)

  TGM

  Họ Tào Xá

  CHA GIOAN ĐÀO VĂN CHÍNH

  TGM

  Nguyệt Lãng

  CHA VINH-SƠN TRẦN VĂN KHOA

  TGM

  Minh Đức

  CHA VINH - SƠN TẠ VĂN ĐÔNG

  TGM

  Thánh Tâm

  CHA VINH-SƠN HOÀNG VĂN LỘC

  TGM

  Minh Châu

  CHA GIOAKIM ĐẶNG VĂN QUYẾT

  TGM

  Thuần túy

  CHA MICAE TRƯƠNG VĂN CHÍNH

  TGM

  Văn Lăng

  CHA GIUSE – AUGUST HOÀNG VĂN THỤ

  TGM

  Khúc Mai

  CHA GIUSE PHẠM THANH QUANG, CSSR

  CSSR

  Thượng Điền

  CHA GAP.M. NGUYỄN HOÀNG LONG (CRM)

  An Thái

  Đức Long

  CHA GIUSE NGHI M. THẠCH NGỌC VÀNG (CRM)

  GH. Văn Lâm

  An Thái

  CHA DOM.M. VŨ VĂN THÁI (CRM)

  Phụ tá Thiên Lộc

  GH. Văn Lâm

  CHA MICAE NGUYỄN KHẢI HOÀNG (OFMCONV)

  Dòng Phanxico

  Thái Sa

  1. Các cha phụ tá

   

  stt

  Tên thánh và họ tên

  Nơi/ Giáo xứ cũ

  Giáo xứ mới

  CHA VINH SƠN NGUYỄN VĂN ĐỀ

  Ngô Xá

  Gia Lạc

  CHA PHÊ-RÔ CHU DUY MẠC

  Thượng Điền

  Bạch Long

  (Khu Hưng Long)

  CHA VINH-SƠN TRƯƠNG PHÚC THÀNH

  TGM

  Phục Lễ (Khu Ngọc Điện)

  CHA GIUSE ĐÀM XUÂN LỊCH

  TGM

  Hải Linh (Khu Thần Đầu)

  CHA F.X BÙI CÔNG HOAN

  TGM

  Chính Tòa

  CHA ĐAMINH ĐẶNG VĂN HUYNH

  TGM

  Quân Trạch

  CHA VINH SƠN NGUYỄN VĂN LÃNG

  TGM

  Cao Mại

  CHA GIUSE BÙI VĂN SINH

  TGM

  Bác Trạch

  CHA GIUSE PHẠM VĂN THAO

  TGM

  Trung Đồng

  CHA ĐAMINH TRẦN VĂN TẠ

  TGM

  Ngọc Đồng

  1. Các cha nâng lên chánh xứ

   

  stt

  Tên thánh và họ tên

  Chức vụ

  Giáo xứ

  CHA ĐAMINH NGUYỄN VĂN VỰC

  Chánh xứ

  Trà Vy

  CHA ĐAMINH NGUYỄN CAO PHI

  Chánh xứ

  Hợp Châu

  CHA VINH-SƠN NGUYỄN QUỐC HOÀN

  Chánh xứ

  Võng phan

  CHA MICAE NGUYỄN VĂN ĐÔ

  Chánh xứ 

  Hải Linh

  CHA VINH SƠN PHẠM VĂN THƯỢNG

   Chánh xứ

  Châu Nhai

  CHA GIUSE PHẠM ĐỨC THUẤN

  Chánh xứ

  Phương Xá

  CHA TÔMA AQUINÔ TRẦN MINH ĐIỆN

  Chánh xứ

  Xuân Hòa

  CHA GIUSE ĐẶNG VĂN HẬU

  Chánh xứ

  Hữu Tiệm

  CHA PHÊ-RÔ VERONA TRẦN DUY THỂ

  Chánh xứ

  Đại Điền

  CHA GIUSE DƯƠNG VĂN HIẾU

  Chánh xứ

  Bạch Long

  CHA PHÊ-RÔ TRẦN XUÂN HIỀN

  Chánh xứ

  Quan Cao

  CHA GIOANB. BÙI NHƯ XÀNH ( THƯỢNG)

  Chánh xứ

  Phục Lễ

  CHA PHANXICO XAVIE PHẠM CÔNG TIẾN

  Chánh xứ

  An Châu

  CHA PHÊ-RÔ NGUYỄN VĂN BANG

  Chánh xứ

  Cao Mộc

  CHA ĐAMINH TRẦN XUÂN TRỊNH

  Chánh xứ

  Duyên Tục

  CHA GIUSE NGUYỄN VĂN VƯƠNG

  Chánh xứ

  Đông Châu

  1. Các cha về Đại chủng viện +Tgm

  stt

  Tên thánh và họ tên

  Chức vụ

  Nơi cũ

  Nơi mới

  CHA VINH SƠN NGÔ THÁI PHONG

  Cha giáo

  TGM

  Đại chủng viện

  CHA ĐAMINH NGUYỄN VĂN THỤ

  Cha giáo

  Đại Hội

  Đại chủng viện

  CHA GIOAKIM ĐẶNG VĂN HỘI

  Cha giáo

  Chấp Trung

  Đại Chủng viện

  CHA GIUSE ĐỖ TRỌNG HUY

  Cha giáo

  Minh Châu

  Đại Chủng viện

  CHA ĐAMINH TRỊNH VĂN THỤC

  Cha giáo

  Lạc Đạo

  Đại Chủng viện

  CHA PHÊ-RÔ VER. TRẦN VĂN TRÍ

  Phó văn phòng

  Tòa Giám Mục

  CHA PHÊ-RÔ VŨ HỮU THÀNH

  Quản lý Tòa Giám mục + Đại Chủng viện

  Tòa Giám Mục

  CHA GIUSE TRẦN NGỌC TUẤN

  Văn phòng ĐCV Thánh Tâm Thái Bình

  Đại chủng viện

  CHA PHERO VR. PHẠM VĂN NHẬT

  Giám đốc Trụ Sở TB tại MN

  Đặc trách di dân phía nam

  Đặc trách dự tu phía nam

  Trụ sở TB

  1. Các chức vụ trong Giáo phận

  stt

  Tên thánh và họ tên

  Chức vụ

  CHA PHANXICO ASSISI NGUYỄN TIẾN TÁM

  TỔNG ĐẠI DIỆN

  CHA GIOAN B. ĐỖ BÁ DƯƠNG

  Đại diện Giám mục miền Hưng Yên

  Quản hạt Tây Hưng Yên

  CHA GIUSE BÙI VĂN PHƯƠNG

  Tổng quản lý Giáo phận

  CHA GIOAN CHU VĂN YÊN

  Chánh văn phòng

  CHA GIUSE MAI VĂN DIỆN

  Giám đốc ĐCV Thánh Tâm Thái Bình

  CHA VINH-SƠN VŨ VĂN HƯỚNG

  Quản Hạt Bắc Tiền Hải

  CHA GIUSE PHẠM CÔNG DŨNG

  Quản hạt Thái Thụy

  CHA GIERONIMO NGUYỄN NGỌC HINH

  Quản Hạt Đông Hưng

  CHA ĐAMINH NGUYỄN VĂN QUÁT

  Quản hạt Kiến Xương

  CHA GIUSE NGUYỄN VĂN TUYÊN

  Quản hạt Thành phố

  CHA ĐAMINH BÙI THẾ TRUYỀN

  Quản hạt Nam Tiền Hải

  CHA ĐAMINH TRẦN VĂN THỨC

  Quản hạt Đông Hưng Yên

   

   

   

   

   

  Chương trình:

  Ngày 04/5/2023: Thông báo về chuyển đổi

  Từ 04/5/2023 đến ngày 16/5/2023: Các cha sắp xếp bàn giao cho nhau hoặc qua HDGX.

  Ngày 16/5/2023: Mời quý cha về Tòa Giám mục (tất cả các cha chuyển đổi và các cha được bổ nhiệm mới).

  • 18g00: có mặt
  • 18g30: Cơm tối
  • 19g30: chầu Thánh Thể

  Ngày 17/5/2023

  • 05g00: Thức dậy
  • 05g30: kinh sáng – Thánh lễ - Trao văn thư bổ nhiệm
  • 07g00: Ăn Sáng
  • 08g00: Các cha về nhiệm sở mới.

  Ngày 18/5/2023: (lễ tạ ơn nhận xứ: xem lịch sau)

  VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC THÁI BÌNH

  Bài viết liên quan

  LIÊN KẾT GIỚI TRẺ