Thánh lễ Ra mắt Xứ đoàn TNTT Đa Minh – Giáo xứ Thánh Tâm

 • 10/08/2023
 • Xứ đoàn Đa-minh – Giáo xứ Thánh Tâm thuộc Hiệp Đoàn Đa-minh Xuyên – Giáo Hạt Nam Tiền Hải, với tổng số 130 đoàn sinh.

  Ngày 05 tháng 8 năm 2023, Lễ Chúa Hiển Dung – Thánh lễ Ra Mắt Xứ Đoàn Đa-minh – Giáo xứ Thánh Tâm với sự hiện diện của Cha Giu-se Nguyễn Văn Tuyên – Tuyên Úy Liên Đoàn Giu-se Khang – Giáo Phận Thái Bình, cùng với Cha Đa-minh Tuyên Úy Hiệp Đoàn Đa-minh Xuyên – Giáo Hạt Nam Tiền Hải, Cha Vinh-sơn Tuyên Úy Xứ Đoàn Đa-minh – Giáo xứ Thánh Tâm, Cha Quý Hương, Quý Cha trong Hạt.

  Mở đầu Thánh Lễ, là công bố và trình diện xứ đoàn TNTT Đa-minh – Giáo xứ Thánh Tâm. Tiếp theo là Cha Đa-minh Trần Văn Nhượng – Tuyên Úy Hiệp Đoàn chủ sự các nghi thức làm phép cờ xứ đoàn và khăn quàng, nghi thức ra mắt và tuyên hứa của Ban Điều hành Xứ đoàn, nghi thức trao quyền cho đội trưởng, nghi thức thẩm định đoàn sinh và cuối cùng là nghi thức chào cờ.

  Sau khi kết thúc các nghi thức ra mắt Xứ đoàn, cộng đoàn hiện diện sốt sáng bước vào Thánh lễ cầu nguyện cho Xứ đoàn.

  Trong bài giảng lễ, cha Giu-se Tuyên Úy Liên Đoàn đã nêu rõ Chúa Biến Hình trong đời sống hiện tại với nhiều cách thức khác nhau. Để không biến hình “ngược” – tức là thay vì từ người xấu trở nên tốt, thì lại từ người tốt có nguy cơ trở nên xấu - hãy lắng nghe Lời Chúa, đọc Lời Chúa và sống Lời Chúa. Cha kêu gọi mọi thành phần trong Giáo xứ cộng tác giúp đỡ các em thiếu nhi để phong trào TNTT trong Giáo xứ ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai và góp phần đẩy mạnh phong trào TNTT trong Giáo phận.

  Nghi thức tuyên hứa của đoàn sinh các cấp được cha Vinh-sơn Tạ Văn Đông – Tuyên Úy Xứ Đoàn Đa-minh – Giáo xứ Thánh Tâm chủ sự. Mở đầu là nghi thức tuyên hứa Huynh trưởng – Dự trưởng - Trợ Tá, tiếp đó là các Ngành Ấu Nhi – Thiếu Nhi – Nghĩa Sĩ rất long trọng và trang nghiêm. Sau đó tiếp phần Phụng vụ Thánh Thể.

  Trước khi Thánh lễ kết thúc, một em đại diện cho Xứ đoàn TNTT Đa Minh nói lên tâm tình biết ơn cha Tuyên úy Liên đoàn, cha Tuyên úy Xứ đoàn, quý cha Tuyên Úy, quý thầy Trợ tá, quý Trưởng, Hội đồng Giáo xứ, cùng tất cả các ban ngành đã giúp đỡ để các em có được thánh lễ ra mắt trang nghiêm sốt sắng. Sau lời cảm ơn là phần tặng hoa chúc mừng Tân Xứ đoàn của BĐH Hiệp đoàn, BĐH Giới Trẻ Giáo Hạt và các xứ đoàn trong Giáo hạt Nam Tiền Hải.

  Tạ ơn Chúa đã thương ban cho Thánh lễ tạ ơn cùng nghi thức Thành lập và Ra mắt của Xứ đoàn được mọi sự tốt đẹp. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể thương chúc lành cho Xứ đoàn ngày càng thăng tiến tốt đẹp trong tình yêu và sự quan phòng của Ngài.

  Caption
  Caption
  Caption
  Caption
  Caption
  Caption
  Caption
  Caption
  Caption
  Caption
  Caption
  Caption
  Caption
  Caption

   

  BTT HIỆP ĐOÀN

  Bài viết liên quan

  LIÊN KẾT GIỚI TRẺ