Nghi thức tiếp nhận các ứng viên lên chức thánh

 • 23/12/2021
 • Sáng Chúa nhật II Mùa Vọng (05/12/2021), tại nguyện đường Tòa Giám mục, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - chủ chăn Giáo phận, đã chủ sự nghi thức tiếp nhận các ứng viên lên chức thánh cho 24 quý thầy sắp lãnh nhận thánh chức Phó tế vào ngày 08/12 sắp tới.

  Chiếu theo Giáo luật: Trước khi lãnh nhận chức thánh, người tín hữu phải được tiếp nhận vào số những ứng viên qua một nghi thức phụng vụ (x. GL đ.1034). Và điều này đã được khẳng định trước qua Tông thư “Ministeria quaedam” của chân phước Giáo hoàng Phaolô VI khi ấn định một số quy luật về chức Phó tế: “Mặc dầu việc gia nhập hàng giáo sĩ khác với việc chịu chức Phó tế. …Vì thế, cần thiết lập một nghi thức mới để những ai muốn tiến tới chức Phó tế hay chức linh mục, được biểu lộ rõ ràng ý muốn dâng mình cho Chúa và Hội Thánh. Khi tiếp nhận sự hiến dâng của họ, Hội Thánh tuyển chọn và mời gọi họ chuẩn bị để lãnh nhận các chức đó, và như vậy họ được chính thức gia nhập vào số những ứng viên sẽ lãnh nhận chức Phó tế và chức linh mục” (nguồn: catechesis.net). Như vậy, việc Hội Thánh qua ĐGM Giáo phận chính thức tiếp nhận quý thầy vào số những ứng viên lên chức thánh sẽ là động lực thúc đẩy quý thầy tiến xa hơn nữa trong hành trình dâng hiến.

  Dẫn vào Thánh lễ, Đức Cha nhắn nhủ các ứng viên sẽ tiến lên chức thánh phó tế, là những người đã được huấn luyện trong một thời gian dài tại Đại Chủng Viện (hay các Học viện) để biết sống theo tinh thần Phúc Âm, được vững mạnh trong đức tin, cậy, mến và nhiệt thành phục vụ và nâng đỡ đoàn chiên mà Chúa sẽ trao phó. Nghi thức tiếp nhận ứng viên lên chức thánh cho thấy tình thương vô bờ của Thiên Chúa đối với từng người được tuyển chọn, và cho họ tham dự vào sứ mạng cứu độ của người, là trở thành môn đệ theo sát Đức Kitô trong ơn gọi phục vụ. Do đó, qua nghi thức tiếp nhận này, giai đoạn đào tạo căn bản tại Đại Chủng Viện dường như tạm kết thúc, quý thầy coi như tạm đủ hành trang cần thiết để được sai đi. Quý thầy đã nhận thức rõ mối quan tâm của Chúa đối với đoàn chiên Người và lưu tâm đến nhu cầu của Hội Thánh, nên sẵn sàng mau mắn cùng quảng đại đáp ứng lời mời gọi của Chúa  như ngôn sứ Isaia thuở xưa: Này con đây, xin Chúa sai con (x. Is 6,8).

  Sau bài giảng, Đức Cha tiến ra trước bàn thờ chủ sự nghi thức tiếp nhận. Nghi thức tiếp nhận ứng viên lên chức thánh gồm ba phần:

  1. Gọi tên ứng viên

  2. Thẩm vấn

  3. Lời nguyện chúc lành.

  Nghi thức tiếp nhận kết thúc, và thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

  BTT

  Bài viết liên quan

  LIÊN KẾT GIỚI TRẺ