• Tiếp nối những điểm hội ngộ trong ĐHGT Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVIII – Ngày thứ hai
    • Thông báo: Giáo phận Thái Bình có Đức Tân Giám mục
    • Thông báo: Giáo phận Thái Bình có Đức Tân Giám mục

      Hôm nay, ngày 29-10-2022, Văn phòng Toà Thánh loan tin vui: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Cha Đaminh Đặng Văn Cầu – Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình, làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Thái ...

    LIÊN KẾT GIỚI TRẺ