• Khai mạc Đại Công hội Giáo phận Thái Bình
  • Khai mạc Đại Công hội Giáo phận Thái Bình

    Đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô và Hội đồng Giám mục Việt Nam, về việc triển khai tham gia Thượng Hội Đồng Giám mục Thế giới tại các Giáo phận, Đức cha Phê-rô, Giám mục GP. Thái Bình, đã ...

LIÊN KẾT GIỚI TRẺ